INSPIRATIVNÍ PROJEKTY ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ

<  Zpět na výpis článků

Přinášíme 12 inspirativních projektů žákovských parlamentů, jejichž realizaci podpořila Nadace Karla Janečka

Úspěšné projekty ŽP

Celkem 17 žákovských parlamentů z celé republiky letos podpořila Nadace Karla Janečka: přispěla dětem na
realizaci žákovských projektů a financovala vzájemné inspirační návštěvy jednotlivých žákovských parlamentů.
Pomohla nám také program Škola pro demokracii šířit mezi další školy.

Děkujeme za spolupráci!

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.