INSPIRATIVNÍ PROJEKTY ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ

<  Zpět na výpis článků

24 senzačních projetků prezentovali žáci ze škol z celé republiky na slavnostním vyhlášení "škol pro demokracii" 23. listopadu v Senátu.

 

VIDEO

 

 

 

1      "ROZUMÍME ŠKOLNÍMU ŘÁDU" Zpracovali jsme školní řád formou hesel a obrázků.
2      "VZÁJEMNÉ DOUČOVÁNÍ STUDENTŮ" Vytvořili jsme webovou platformu pro hledání doučujícího.
3      "SETKÁNÍ ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ" Děláme akce pro začínající ŽP.
4      "SPOLUPRÁCE S PARLAMENTEM Z KOSTELCE" Každoroční návštěvy spřáteleného parlamentu.
5      "HRY BEZ HRANIC" Parlament připravil soutěžní stanoviště pro třídy z 2. stupně.
6      "VYTVOŘENÍ RELAX ZÓNY" Vytvořili jsme relax místo pod schody, sami jsme vyrobili nábytek.
7      "I LOVE SCHOOL" Na základě návrhů žáků vznikla školní vlajka, placky s logem školy a třídní tabla.
8      "DEN DĚTÍ - DĚTI DĚTEM" Parlamenťáci připravili zábavný den pro 1. stupeň - atrakce i občerstvení.
9      "PROJEKT PATRONI" Žáci 8. a 9. tříd opatrují svoje mladší spolužáky v 0. - 4. třídě.
10    "HUDBA MÍSTO ZVONKU" Začátek a konec hodin ohlašuje díky parlamentu hudba.
11    "BAREVNÝ TÝDEN" Jeden týden v roce chodíme oblečené podle různých barev a stylů.
12    "ROZLOUČENÍ S 9. TŘÍDOU" Divadelní představení o žácích z 9. tříd pro rodiče a žáky.
13    "MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ" Upravili jsme nepoužívanou učebnu chemie v místo pro setkávání žáků.
14    "TÝDEN HALLOWEN" Stezka s úkoly pro děti z 1. stupně, soutěž o nejlepší výzdobu na 2. stupni.
15    "POMOC PRO KEŇU" Žáci vyrábějí pro kamarády v Keni pomůcky do školy.
16    "ZÁKUPSKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI" Celoškolní turnaj smíšených týmů ve florbale.
17    "UČÍME SE POMÁHAT": Připravujeme kulturní akce s Domovem pro zdravotně postižené v Milířích.
18    "ADOPCE NA DÁLKU" Již třetím rokem jsme v kontaktu s chlapcem z Indie.
19    "STOPY ŠKOLOU" Dobrodružná stezka školou pro prvňáčky a jejich rodiče.
20    „DOBRÉ SRDCE“ Kulturní akce na podporu adoptovaného Dickense a dětské nemocnice.
21    "OSLAVY 40. VÝROČÍ ŠKOLY" Hravé ohlédnutí do historie naší školy: retro oblečení, fotbal, disko.
22    "SV. MARTIN VE VESELÍ" Průvod s lampiony, divadlo a občerstvení pro 300 lidí z našeho města.
23    "PAMÁTKY ZANIKLÉ OBCE MLADÁ“ Pátrání po památkách zaniklé obce formou výletu.
24    „Král Habiny“ Závody v orientačním běhu pro žáky základních škol jesenického okresu.

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.