FESTIVAL PEDAGOGICKÉ INSPIRACE

<  Zpět na výpis článků

Na základní škole v Kunraticích probíhalo 6. - 7. 11. setkání, kterého se zúčastnilo více jak 400 pedagogů. Mohli si vybrat z 90 různých dílen, které vedli zkušení pedagogové společně s expertními lektory. Učitelé se nejen mohli dozvědět něco nového, ale hojně mezi sebou sdíleli a podíleli se na průběhu dílen vlastními příklady dobré praxe. Škola pro demokracii byla na festival také pozvána se seminářem Žákovský parlament naplno.

 

 

Seminář byl zaměřen především na rozvíjející práci již zavedených a efektivně fungujících žákovských parlamentů: http://www.zskunratice.cz/web/festival-pedagogicke-inspirace-2015/104. Konečný program tříhodinové dílny nakonec vypadal takto:

 

1) Jak vypadá efektivně fungující žákovský parlament?

2) Jak takového stavu dosáhnout?

3) Inspirativní projekty ŽP

4) Škola pro demokracii

5) Demokratické rozhodování ve skupině

6) Reflexe a uzavření

 

Společně s účastníky jsme nejprve definovali, jak vypadá efektivně fungující parlament a zjistili, v jakém stavu je ten jejich ve škole. Přes základní podmínky a usazení parlamentu ve školním životě jsme se dostali k technikám předávání odpovědnosti dětem. Teoretickou část doplnily inspirativní projekty, které parlamenty v ČR realizují a které jsou svým dopadem významné. Účastníci dílny pak měli možnost se seznámit s programem Škola pro demokracii a prostřednictvím různých cest výběru večeře se dostat k metodám rozhodování ve skupině.

 

Je pro nás stále překvapivé a současně motivující, že se nám opět ukazuje, jak školy, které s parlamenty pracují, oceňují naši metodickou podporu. V dílně, která byla pro vybrané školy, anotující, že se jedná o seminář pro pokročilé parlamenty, jsme stejně museli věnovat čas základnímu usazení parlamentu ve škole. Školy, které mají parlament ve škole několik let, ale doposud s námi nespolupracovali, dělají mnoho zajímavých věcí, ale základní fungování parlamentu je stále spíše intuitivní... Námi doporučená práce se žákovskými parlamenty rezonuje i ve školách, kde s parlamenty pracují dlouhodobě.

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.