DRUHÁ CELOREPUBLIKOVÁ KONFERENCE KONZULTAČNÍCH CENTER "ŠKOLA PRO DEMOKRACII"

<  Zpět na výpis článků

Po loňském úspěšném setkání Konzultačních center Škola pro demokracii proběhla letos koncem dubna další společná konference určená všem koordinátorům, koordinátorkám žákovských parlamentů a zástupcům vedení sedmnácti škol z celé republiky.

Program samotné akce byl nabitý a rozmanitý. Od sdílení zkušeností mezi jednotlivými školami, přes strategické přemýšlení celé Školy pro demokracii -  kde právě jsme a kam jdeme - až po workshop ohledně PR aktivit a rozšiřování sítě škol. Velmi přínosné byly rovněž výstupy pana Karla Opravila na téma Komunikace se žákem v nestandardních situacích a Petra Čápa ohledně systémových projektů.

Mimo jiné účastníci sdíleli tipy na zajímavé projekty žákovských parlamentů. Vybíráme tři nejméně tradiční:

  • Ponožkový den“ – žáci i zaměstnanci přišli do školy s každou ponožkou jinou. Cílem akce bylo vyjádřit podporu lidem s Downovým syndromem a dát jim najevo, že ačkoli jsme každý jiný, všichni jsme stejní. (ZŠ Zákupy)
  • Očima generací“ - zástupci tříd a členové žákovského parlamentu vydali do Domova seniorů, aby babičkám a dědečkům předali dárky, které pro ně ve třídách vyrobili. Další den v každé třídě žáci vytáhli z láhve vzkaz od seniorů, ve kterém se dozvěděli, jak se oslava Vánoc seniorů lišila v minulosti i dnes. V každé třídě měli chlapci a děvčata možnost popovídat si s pamětníky osobně. (ZŠ Krnov)
  • Oběd na přání“ – v září každá třída vybrala svůj top oběd ve školní jídelně  tzv. oběd na přání, zapsala ho na lísteček a vložila do losovací krabičky. V následujících měsících pak děti z přípravky losují  oběd na přání na další měsíc.

 

Co mohou ostatní základní a střední školy očekávat od Konzultačních center Škola pro demokracii (KC)?

Sdílení zkušeností a dobré praxe, metodickou i psychickou podporu. Nově vzniklé žákovské parlamenty mohou navštívit KC ve svém kraji a inspirovat se jak projekty, tak například vedením zasedání.

V průběhu roku pořádají KC také regionální konference pro žákovské parlamenty. Těchto akcí s může účastnit jakákoliv základní či střední škola se zájmem o rozvoj občanského vzdělávání.

Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout zde

 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.