Co dělají školy pro demokracii?

Na půdě Senátu ČR každoročně představujeme projekty žákovských parlamentů, které děti samostatně zrealizovaly a které jsou zajímavé i pro ostatní školy. Součástí programu je soutěž o nejinspirativnější projekt žákovského parlamentu roku 2017.

Komu je akce určena?

Školám, které mají žákovský parlament a dlouhodobě usilují o posilování participace dětí na životě školy. Žákovský parlament těchto škol uspořádal v uplynulém roce nějakou pěknou akci, o kterou se chce podělit s ostatními. Do Senátu zveme 6 zástupců žákovského parlamentu a 1 pedagoga z každé školy.

Jak probíhá soutěž a co obnáší účast v ní?

1. REGISTRACE ŠKOLY: Jednoduše zaregistrujte svou školu do sítě "Škola pro demokracii".

2. ANOTACE PROJEKTU: Pošlete anotaci projektu, na který jste hrdí a který bude inspirací i pro ostatní školy.

3. TOP 10 PROJEKTŮ: Z přihlášených projektů vybereme 10 nejzajímavějších, o nichž žáci natočí cca 50 - 90 vteřinové video.

4. HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI: Z 10 nejzajímavějších projektů vybere veřejnost formou online hlasování 5 postupujících (hlasování probíhá na našich stránkách a v anketě na idnes. cz, hlasy se sčítají).

5. HLASOVÁNÍ V SENÁTU: 30. 10. 2018 proběhne na půdě Senátu ČR za účasti všech přihlášených škol představení pěti veřejností vybraných projektů.

6. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE: Porota a všichni přítomní hosté z těchto 5 vyberou nejinspirativnější žákovský projekt roku 2018

 

Den "D" 30. 10. 2018

PROGRAM

12:15 - 13:00   Registrace

13:00 - 13:15   Zahájení

13:15 - 14:15   Prezentace projektů včetně zpětné vazby od poroty

14:15 - 15:00   Hlasování o projektech, přestávka

14:15 - 14:45   Tisková konference

15:00 - 15:25   Vyhlášení nejinspirativnějšího projektu a společná fotografie

15:25 - 16:45   Workshopy pro děti - vzájemné sdílení zkušeností a prezentace výsledků

16:45 - 17:00   Závěr a rozloučení

 

Minulé ročníky:

Vítězný projekt roku 2016:

Jak vypadala akce v roce 2015:

Vítězné projekty z let 2014 - 2016.

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2018 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.