Co dělají školy pro demokracii?

Na půdě Senátu ČR každoročně představujeme nejzajímavější projekty žákovských parlamentů, které děti samostatně zrealizovaly a které jsou inspirativní i pro ostatní školy. Součástí programu je soutěž o nejúspěšnější projekt žákovského parlamentu roku 2017.

Komu je akce určena?

Školám, které mají žákovský parlament a kontinuálně usilují o posilování participace dětí na životě školy. Žákovský parlament těchto škol uspořádal v uplynulém roce nějakou pěknou akci, o kterou se chce podělit s ostatními. Do Senát zveme z každé školy 6 zástupců žákovského parlamentu a 1 pedagoga.

Jak probíhá soutěž a co obnáší účast v ní?

1. REGISTRACE ŠKOLY: Jednoduše zaregistrujte svou školu do sítě "Škola pro demokracii".

2. ANOTACE PROJEKTU: v září pošlete anotaci projektu, na který jste hrdí a který bude inspirací i pro ostatní školy.

3. TOP 10 PROJEKTŮ: Z přihlášených projektů vybereme 10 nejzajímavějších, o nichž žáci natočí 45 vteřinové video.

4. HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI: Z 10 projektů vybere veřejnost formou online hlasování 5 postupujících.

5. HLASOVÁNÍ ŽÁKŮ: V Senátu proběhne v listopadu za účasti všech škol představení 5 veřejností vybraných projektů.

6. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE: Porota a všechny přítomné školy z těchto 5 vyberou nejinspirativnější žákovský projekt roku.

Všem školám, které usilují o intenzivnější rozvoj participace, doporučujeme zmapovat školu v programu Škola pro demokracii pomocí žákovských pracovních sešitů (program mapování a hodnocení Škol pro demokracii vychází z doporučení Rady Evropy, zpracovaných v dokumentu Tool for Quality Assurance of Education for Democratic Citizenship in Schools. UNESCO, Council of Europe, CEPS, 2005).

 

Jak vypadalo setkání v Parlamentu v roce 2015:

Kdo se slavnostního vyhlášení škol zúčastnil? Co se na tom dětem líbí? Jak celá událost probíhá?

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2017 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.