DĚTI DĚTEM ANEB JAK SLAVÍME MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

<  Zpět na výpis článků

Oslava dětského dne bývá oblíbenou akcí na každé škole. Co ale takhle do její přípravy zapojit členy parlamentu a nebo propojit starší ročníky s mladšími. Žákovský parlament v ZŠ Ústí nad Labem v tom viděl příležitost, jak se naučit něco udělat ve vlastní režii.

Cílem bylo udělat něco pro druhé a zároveň propojit akcí I. a II. stupeň školy.  

Parlamenťáci vymýšleli stanoviště, sami si je připravovali a zajistili se pomůcky, museli jsme požádat o svolení paní ředitelky, ozvučit hřiště a hrát tak dětem písničky na přání, domluvit se na připravení techniky atd. Koordinátorky ŽP  pomohly zajistit sladkou odměnu z prostředků školy a pedagogický dohled.

Povedlo se nám opakovat úspěšně akci a sklidit potlesk dětí i učitelského sboru a letos i poděkování 3. třídy ve školním rozhlase.

Naučili jsme se zorganizovat si akci téměř bez pomoci dospělých.

Všem se den dětí líbil, takže ho budeme pořádat znovu v příštím roce. 

Zdroj: ZŠ České Mládeže, Ústí nad Labem 

Více informací o žákovském parlamentu na stránkách školy

 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.