DEN AFRIKY

<  Zpět na výpis článků

Den před "Afrikou" jsme si připravili ranní setkávání, abychom spolužáky motivovali na nastávající den D. Nacvičili jsme si africký tanec. A také jsme všechny pozvali na dílničky, které v rámci projektového dne budou probíhat.

Informovali jsme, jakým způsobem budou dílničky realizovány, co si mají přinést a na co se můžou těšit. Všichni žáci (mimo 1. a 2. tříd, které měly projektový den v rámci třídy) byli přiděleni do šestnácti skupin: Sokwe mtu, Ngamia, Mamba, Mbwa, Ndovu, Swala, Twiga, Sokwe, Kiboko, Fisi, Chui, Simba, Mbega, Tembo, Nyani, Tumbili:-).

Po ranním setkávání odcházeli již žáci rozřazení do jednotlivých kmenů se svým náčelníkem. Měli zhruba hodinu na to, aby se ve svých kmenech seznámili, vytvořili si jmenovky, název kmene, vymysleli pokřik a domluvili se na další den. V kmenech vždy byli zastoupeni žáci od 3. ročníků do 9. ročníků.

Další den to vypuklo. Ráno se žáci odebrali ke svým kmenům, kde jim náčelníci promítli úvodní prezentaci o Africe. Poté se vydali na jednotlivé dílničky, kde si vyzkoušeli tanec, bubnování, kreslení ornamentů. Dozvěděli se něco nového o našich adaptovaných spolužácích prostřednictvím dopisů, které nám posílají, dále o africkém školství i o tom jak vlastně funguje adopce na dálku. A v Africe zábavně si vyzkoušeli africké tradiční hry, zopakovali si své nabyté vědomosti z prezentace prostřednictvím kvízu a poslechli si africkou pohádku. V 1. a 2. tříd nám vypomohly paní učitelky, které svým žákům pouštěly prezentaci, kterou jsme pro ně vytvořili. Vyráběli si africké masky a rovněž se seznámili se základními údaji o Africe, zhlédli africké tancování, bubnování a vyposlechli africkou pohádku.

Ve středu již ve svých třídách žáci se svou paní učitelkou zhodnotili Den Afriky a pouštěli si závěrečnou prezentaci Vánoce v Africe. Všem děkujeme za účast.

Zdroj: stránky školy

Více o žákovských projektech zde.  

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.