DĚKUJEME ZA PODPORU VE VÁNOČNÍ KAMPANI!

<  Zpět na výpis článků

Velmi děkujeme všem 25 dárcům a také Nadaci Karla Janečka, která znásobila dary zlatým řezem. Byli jste štědří a darovali 60.783 Kč a Nadace přidala 37.564 Kč. Celkem jste podpořili odpovědné děti částkou 98.347 Kč.

 

Díky kampani jsme dostali příležitost vyzkoušet si crowdfundigový proces a něco se naučit. Crowdfunding dává smysl hlavně ve spojení PR, fundraisingu a networkingu. Jen tak můžeme vytěžit maximum z kampaně, která i když se to nezdá, je organizačně hodně náročná. Díky kampani se nám podařilo získat nejen krásný finanční příspěvek, ale také zvýšit návštěvnost webu, získat desítky nových příznivců na facebooku, posílit Klub přátel a rozvinout partnerství s ambasadory a spřátelenými neziskovkami.

 

Základem kvalitní a úspěšné kampaně je vždy dobrá offline příprava a široká aktivní síť sympatizantů. U nás páteř sítě tvoří Klub přátel, který sdružuje sympatizanty ochotné „podepsat“ naši vizi vstupem do Klubu. Jsou to skutečně přátelé a členství nepřináší žádnou povinnost finančního příspěvku. Hvězdami klubu jsou pak naši ambasadoři – lidé, kteří aktivně spolupracují a podílejí se. Kreativně, dobrovolnicky, expertně – jakkoliv, ale aktivně. Například Blaženka Mačáková a Jenda Šimek, kteří s námi také sdíleli svůj příběh osobní zralosti.

 

Postupně se tak rozrůstá skupina sympatizantů, kteří o práci Školy pro demokracii jeví zájem na webu, facebooku, v hlasováních, členů Klubu přátel, ambasadorů, kteří mají čas, nadbytek a chuť s námi přímo pracovat. A pokud přijde Nadace Karla Janečka s možností matchingu, pak všichni můžeme projevit svou štědrost příspěvkem. Větším či menším, pravidelným nebo trvalým.  Stabilitu naší práce pak nejvíc podporují trvalé měsíční dary, protože je lze částečně plánovat. Tak ještě jednou díky všem!

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.