CO SE DĚJE V KONZULTAČNÍCH CENTRECH?

<  Zpět na výpis článků

Opět po nějaké době jsme se zaměřili na weby škol, které jsou Konzultačními centry Školy pro demokracii. Jsou to zkušené parlamenty, které mají stabilní podporu vedení a mají proškolené koordinátory parlamentu. Nejsou to nejlepší parlamenty s nejpropracovanějšími žákovskými projekty, jsou to školy, které jsou ochotné sdílet svou zkušenost s ostatními školami v krajích. Proto jsou ústředními partnery Školy pro demokracii. Co můžete na jejich webech najít?

 

 

Webové stránky a sebeprezentace škol jsou v obecné rovině napříč celou ČR na poměrně špatné úrovni. Opomineme-li vizuální a designovou rovinu, na jejíž kvalitní zpracování je třeba si najmout profíky, trpí většina webovek základních škol těmito neduhy:

  • inforamcí je na webu hodně a nejsou dobře strukturovány
  • web je stavěn spíš z pohledu lidí, kteří školu vedou, než z pohledu lidí, kteří na stránky chodí (rodiče žáků, děti, partneři školy...)

 

Výše uvedené má samozřejmě své důvody především v tom, že školy nemají dostatek peněz na najmutí si profesionálů na tvorbu pěkných a přehledných webových stránek a stejně tak musí stránky spravovat z vlastních lidských zdrojů. A odborníků na "komunikaci s veřejností" je ve školách asi tak stejně jako v neziskovém sektoru: jako šafránu...

 

Školám, které jsou v síti Škol pro demokracii, často doporučujeme, aby co nejvíce prostoru a tím pádem i odpovědnosti předávali dětem. To platí i o webových stránkách. Pokud obsah a aktuálnost některých částí vašich webových stránek necháte dětem, získáte tím dvě věci:

  • jakousi přitažlivost pro čtenáře vašich stránek (wow, teď čtu autentickou výpověď dětí, to je mnohem zajímavější, než číst o práci dětí z pohledu dospělého)
  • zaručenou pravidelnost a opravdovou aktuálnost vašich informací na webu (kupříkladu 4 nadšené děti, které mají psaní aktualit na starost toho, určitě zvládnou víc a častěji napsat, než jeden vyšťavený učitel)

 

A to, že v textu budou chyby či nedokonalosti? Rozhodnutí necháváme na zralosti pedagoga, který děti či parlament vede. Ale určitě je možné, nechat jiné dítě udělat korekturu, nebo zkrátka i na webu přiznat, že kouzlo dětské práce je i v jeho nedokonalosti... Navíc děti často a rády používají fotografie, což je jedině dobře.

A co konkrétně jsme tedy na stránkách některých konzultačních center Škol pro demokracii našli?

 

Máte pěkně zpracované stránky vašeho žákovského parlamentu nebo o vašem žákovském parlamentu? Napište nám!

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.