CO PLÁNUJEME V ROCE 2016?

<  Zpět na výpis článků

V roce 2015 se nám podařilo vyřešit mnoho otazníků ohledně našeho směřování a naší vize. Kam se ale Škola pro demokracii bude ubírat v roce 2016? Co nás čeká a kam se chceme posunout?

 

 

 

 

 

Vzestup a nejistota uplynulého roku

 

Vloni jsme došli do momentu, kdy jsme si položili otázku, zda jsme schopni přežít, aniž bychom realizovali velké Evropské granty. Naší strategií bylo oslovit naše partnery a podporovatelé a zjistit, jaký vztah doopravdy máme. Ale naším cílem nebylo přežít za každou cenu. Ale přežít důstojně a s jasnou zprávou, že naše organizace dlouhodobě přetrvá a bude významným subjektem v našem vzdělávacím prostředí.

 

Práci s dětmi, učiteli, spolupráci se školami, tvorbu prožitkových programů a vzdělávacích metod – naši silnou stránku – jsme trochu upozadili. Kvalitní zpětná vazba ze škol nám dodala sebedůvěru, že tady nás bota netlačí. Přesto jsme v minulém roce uskutečnili standartní porci seminářů pro učitele a prožitkových kurzů pro děti. Udrželi jsme poctivou spolupráci s krajskými konzultačními centry a partnery z Polska a Islandu.

 

Pracovali jsme na tom, jak získávat podporu veřejnosti – morální i finanční. Každý, s kým kdokoliv z týmu hovořil o naší práci, byl nadšený tím, čím hoříme i my. Rozhodli jsme se proto na tuto vášeň o zralosti a odpovědné společnosti nabalit co nejvíce lidí, kteří smýšlí podobně jako my. Vzniknul tak Klub přátel, Příběhy osobní zralosti a celý nový web.

 

Celý rok 2015 nás provázela finanční nejistota – jak dlouho ještě vydržíme nekomfortní podmínky? Narůstající počet spolupracujících škol a lidí v Klubu přátel ostře kontrastoval s malými příjmy z veškeré vlastní činnosti. I díky štědrosti mnoha z Vás Škola pro demokracii přežila do roku 2016.

 

Zlomový rok 2016

 

Jako v každé jiné činnosti, jsou první dva roky považovány za test životaschopnosti začínajícího projektu. Náš tým založil 31. 12. 2013 obecně prospěšnou společnost a úvodní dva roky existence máme za sebou. Díky již jisté dlouhodobé spolupráci s Ministerstvem školství (MŠMT) jsme si vybojovali dalších několik let existence a odvážně tvrdíme, že svou činnost a hlavně její dopad na děti chceme od letošního roku rozšiřovat. Neubíráme nic ze své standartní činnosti (semináře pro učitele, kurzy pro děti, slavnostní vyhlášení Škol pro demokracii v Senátu ČR) a přidáváme do letošního roku několik zásadních novinek:

  • Koučovací výcvik: Od ledna do března realizujeme první ročník Koučovacího výcviku pro ředitele škol. Aktuálně probíhající výcvik je plně naplněn a na podzim budeme s jistotou nabírat účastníky do cyklu pro začátek roku 2017.
  • Spolupráce s MŠMT: Od března do srpna roku 2018 budeme spolupracovat s MŠMT na „projektu“, který je součástí širší Koncepce rozvoje občanského vzdělávání v ČR a jeho předmětem je testování plošného zavádění žákovských parlamentů do co nejvíce škol a testování role koordinátora občanského vzdělávání.
  • Celorepubliková konference: 7. – 9. 4. se poprvé setkají pohromadě obě dvě skupiny našich partnerských škol a vznikne tak první Celorepubliková konference konzultačních center pro žákovské parlamenty pod hlavičkou Školy pro demokracii.
  • Nové granty: Máme podaný grant na podporu sítě Škol pro demokracii a konzultačních center, který by od dubna mohl pokrýt až do října další naše potřeby a lidi, kteří v CEDU pracují. Navíc v srpnu 2016 se dozvíme, zda od ledna 2017 budeme realizovat jako partneři 3 letý projekt v rámci OP VVV zaměřený na zavádění parlamentů v sociálně vyloučených lokalitách.
  • Klub přátel: Chceme zapojovat nejen žáky a učitele, ale intenzivněji a ve větším počtu i rodiče a další lidi, kteří se zajímají o rozvoj občanské společnosti. Půjde o první kalendářní rok, kdy budeme již stávající skupinu 111 lidí z Klubu cíleně zapojovat do všech akcí a činností, které se letos uskuteční.

 

Sejde-li se vše tak, jak má, budeme v létě najímat nového kolegu, který nám bude pomáhat se zajištěním odpovídající publicity naší činnosti. Jeho úkolem bude i srozumitelné uchopení toho, co v rámci občanského vzdělávání v České republice děláme tak, aby tomu rozuměl úplně každý.

 

Díky rozšíření našeho týmu i aktivit, které se chystáme realizovat, budeme stěhovat i naši kancelář do jiných než stávajících prostor a plánujeme kancelář sdílet s kolegy z Centra občanského vzdělávání (COV), se kterými začínáme hlouběji a intenzivněji spolupracovat.

 

Zdravé fungování a kontrolovaný rozvoj

 

Jak vidno novinek a změn nás čeká mnoho, ale cílem je těchto příležitostí v poklidu využít k tomu, abychom se mohli stát zralejší a stabilnější organizací. Určitě naši činnost nebudeme měnit ani přizpůsobovat přicházejícím projektům. Ani nebudeme radikálně měnit tým či jádro naší práce. Chceme naopak díky větší finanční stabilitě přitáhnout zpět osvědčené členy ex CEDU týmu a začít opět intenzivně rozvíjet inovativní metody a způsoby práce s učiteli a dětmi.

 

Všem našim partnerům, fanouškům a podporovatelům děkujeme za injekce, které jsme v průběhu celé zimy dostávali a které nás přenesli z podzimní nejistoty do jara plného očekávání…

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.