Co je škola pro demokracii

ŠKOLA PRO DEMOKRACII JE SÍŤ ŠKOL, KTERÉ MAJÍ ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

...a kde si učitelé s žáky kladou tyto otázky:

 • Říkají školní dokumenty, že se máme zapojovat do života školy?
 • Můžeme využívat různorodé nástroje komunikace?
 • Funguje u nás třídní a školní samospráva?
 • Podílíme se na tvorbě pravidel pro fungování školy?
 • Jsme jako třída s třídním učitelem dobrý tým?
 • Zapojujeme se do hodnocení svých studijních výsledků?
 • Můžeme vylepšovat prostředí školy a vztahy ve škole?
 • Můžeme nějak spolupracovat s obcí?

ŠKOLA PRO DEMOKRACII JE CELONÁRODNĚ PLATNÝ TITUL

 • Titul náleží školám, které napomáhají aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí a splňují všechna požadovaná kritéria v osmi oblastech alespoň v základní úrovni.
 • Titul je udělován s dobou platnosti 2 roky. Poté by měla opět skupina žáků prověřit, že jsou všechna kritéria naplňována. Pokud konzultační centrum v kraji či CEDU zjistí, že škola s titulem již některá kritéria nenaplňuje, bude tento titul škole odebrán.
 • Spoleháme se však na to, že vedení školy čestně ručí za naplnění všech podmínek pro získání titulu a jeho obnovení pro další období.


Celý program hodnocení Škol pro demokracii vychází z doporučení Rady Evropy, zpracovaných v dokumentu „Příručka pro zajištění kvality výchovy k demokratickému občanství ve školách“ („Tool for Quality Assurance of Education for Democratic Citizenship in Schools: UNESCO, Council of Europe, CEPS, 2005).

Adaptované materiály pro ČR vznikly díky tříletému vývvoji a testování v projektu "Žákovské parlamenty SOS", který byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

 • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
 • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
 • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
 • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
 • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.