ČLENOVÉ KLUBU PŘÁTEL NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY. JEJICH NÁKUPEM PODPOŘÍTE ROZLET ŠKOLY PRO DEMOKRACII

<  Zpět na výpis článků

Klub přátel má ke dnešnímu dni 140 členů. V jeho řadách už je tolik "srdcařů", kteří chtějí nabídnout své služby pro dobrou věc, že jsme spolu s nimi připravili Jarní kampaň Klubu přátel Školy pro demokracii a vypouštíme ji do světa!

 

 

 

 

 

O co se jedná? Mechanismus je prostý. Několik "pilířů" z klubu přátel přišlo s nápadem dát své služby či produkty takříkajíc na stůl, aby ti, kdo o ně mají zájem a přinesou mu užitek, mohli zároveň svým nákupem podpořit Školu pro demokracii. Peníze získané za tyto služby pak naši podporovatelé darují CEDU, o.p.s. 

 

A jaký je cíl této snahy? Prostředky získané díky této kampani pomohou naplnit náš letošní cíl - zvýšení kapacit organizace, rozšíření dosahu naší činnosti (tj. podpořit a vyškolit více škol, koordinátorů, dětí, aj.). Zatímco loni bylo naším cílem holé přežití a to se nám povedlo, pro letošek je cílem zajistit odpovídající tým a působení na nových školách.

 

A kdo jsou ti, kteří vám nabízejí možnost podpořit Školu pro demokracii?

 

Tomáš Hazlbauer a Eliška Urbanová jsou zaměstnanci CEDU, ale také členové klubu přátel. Mnoho let se pohybují v prostředí základních škol, stovky jich prošli, poznali a školili. Nabízejí vám poradenství a pomoc s výběrem školy pro vaše děti.

 

Blaženka Mačáková byla dlouhá léta učitelkou a dnes je zkušenou lektorkou a koučkou, která podporuje osobní rozvoj lidí. Je ambasadorkou Klubu přátel a čestnou první členkou klubu. Nabízí koučování těm, kteří si chtějí ujasnit své cíle a dosáhnout jich snáze a dříve.

 

Filip Hotový a Karel Karafiát stáli u zrodu CEDU o.p.s před sedmi lety, tehdy pod křídly Gemini, z. s. Nyní nově podnikají v obchodu s francouzským vínem, které je jejich životní vášní. Nabízejí vám příjemné chvíle u sklenky vína a možnost seznámit se s jeho příběhem, třeba prostřednictím degustací.

 

Věříme, že si z nabídky vyberete a že vám bude prospěšná!

 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.