Chcete se zapojit do sítě "Škol pro demokracii"?

 1. Zaregistrujte se na tomto webu - vaše škola se ihned zobrazí mezi ostatními. Podmínkou je, že máte žákovský parlament.

 

Chcete získat certifikát? Zmapujte svou školu.

PŘÍPRAVA

 1. Zaregistrujte se na tomto webu, pokud jste tak již neučinili.
 2. Stáhněte si sešity, které vás žáky provedou mapováním jednotlivých oblastí.
 3. Od nejbližšího konzultačního centra převezměte informační tabuli a nálepky pro vyznačo­vání splněných oblastí. Tabuli umístěte na viditelné místo u vchodu do školy.

MAPOVÁNÍ ŠKOLY

 1. Pusťte se do mapování (skupina žáků ve spolupráci s učitelem zjistí, která kritéria, jež jsou popsaná v sešitech, škola splňuje).
 2. Zjistíte-li, že v nějaké oblasti splňujete všechna kritéria, která jsou v sešitě uvedena (alespoň v základní úrovni), vyznačte to na ta­buli u vchodu do školy samolepkou.
 3. Ke každé takto naplněné oblasti popište jeden příklad z praxe pomocí formuláře na webu (vyberte opravdu pěkný příklad toho, čím vybrané kritérium pro tuto oblast naplňujete).
 4. Formulář nahrajte do profilu vaší školy k dané oblasti (musíte být přihlášeni pod svým jménem a heslem).

ZLEPŠOVÁNÍ ŠKOLY

 1. Přiznejte si, která kritéria nesplňujete, a společně (žáci, učitelé, vedení školy) navrhněte plán, co ve škole změnit, abyste danou oblast naplnili.
 2. Postupně pracujte na tom, abyste naplnili všechna kritéria ve všech oblastech. U každé oblasti, kde se vám to povede, opakujte kroky 5-7 tohoto návodu.

OCENĚNÍ ŠKOLY

 1. Jako Škola pro demokracii získáte možnost zúčastnit se celonárodní prezentace “Škol pro demokracii” na půdě Senátu Parlamentu ČR v Praze, která se koná každý rok v listopadu. CEDU do Senátu nominuje školy na základě kvality a inspirativnosti příkladů z praxe, které uvedou na tomto webu.

 

V případě dotazů či potřeby inspirace se obraťte na nejbližší konzultační centrum či na CEDU.

 

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

 • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
 • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
 • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
 • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
 • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.