CELODENNÍ SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ

<  Zpět na výpis článků

Ve středu 25. října se v Komunitním centru aktivního života v Blatné setkaly na společném workshopu žákovské parlamenty ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského z Blatné. Tuto akci organizoval žákovský parlament ZŠ TGM ve spolupráci s Místní akční skupinou Blatensko, které tímto děkujeme za finanční podporu a organizační zajištění.

Smyslem celé akce bylo navázání spolupráce obou parlamentů, vzájemná inspirace a také plánování společného projektu. Žáci se v průběhu celodenního workshopu zabývali různými tématy. Nejprve představili své parlamenty a činnost, na kterou se zaměřují. Žáci ZŠ TGM vytvořili powerpointovou prezentaci, kterou společně okomentovali a zaměřili se při tom na nejdůležitější akce žákovského parlamentu v uplynulých letech. Naši kamarádi ze ZŠ JAK si naopak připravili „parlamentní noviny“, do kterých nám předem shrnuli, na co se specializuje jejich žákovský parlament. Pak jsme si při společném zasedání představili projekt Jsem laskavec Nadace Karla Janečka. Jedná se o zajímavý projekt s podtitulem Laskavost plodí laskavost, což hovoří samo za sebe. Při samostatné práci ve skupinách došlo na tvoření propagačních plakátů ke zmíněné akci Jsem laskavec aneb Světový den laskavosti, která na obou školách proběhne 13. listopadu. Už teď se těšíme, kolik laskavostí a dobrých skutků naši žáci vymyslí.

Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

Více o žákovském parlamentu zde

 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.