CELÁ ŠKOLA POMÁHÁ

<  Zpět na výpis článků

Může škola pomáhat? V čem, jak a komu? Variant je mnoho. ZŠ s polským jazykem vyučovacím v Jablunkově uspořádala charitativní výstavu

Náš projekt - Celá škola pomáhá - charitativní výstava vznikl z nápadu a potřeby něco udělat pro jiné. Na zasedání parlamentu jsme probírali možnosti a napadla nás výstava. Řekli jsme si, že nejlepší jsou výstavy u příležitosti největších svátků - Velikonoce a Vánoce, protože je možno vystavovat a prodávat mnoho zajímavých výrobků. Výrobky byly vyrobeny přímo žáky na dílnách, v kroužku, který vede u nás naše paní učitelka výtvarné výchovy, byly zorganizovány dva wokshopy pro žáky v odpoledních hodinách, na kterých se dělaly různé výrobky na výstavu i pro svou vlastní potřebu. Kromě toho žáci měli za úkol přinést z domu i různé výrobky. Dá se říci, že do výstavy se zapojila celá škola i rodiče, babičky, dědečkové atd. Hlavním úkolem parlamenťáku bylo seznámit celou školu s výstavou a jejím významem připravit vlastní výstavu ( s pomocí 2 učitelek), zařídit propagaci, roznést letáky, pozvánky, a účastnit se vlastního prodeje(rozdělit služby, počítat peníze atd). Celý výtěžek Vánoční výstavy byl věnován na organizaci: Nikdy nejsi sám. - 15 000 Kč.

Velikonoční výstava byla v roce 2015 a výtěžek 21 000 Kč byl věnován Charitě Jablunkov 

Více informací o žákovském parlamentu zde

 

 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.