CEDU NA STRATEGICKÉM VÝJEZDU

<  Zpět na výpis článků

V polovině srpna se celý tým CEDU včetně pěti členů správní rady sešel na víkendovém zasedání, jehož nosnými tématy byly zmapování globálních trendů a jejich vlivu na naši činnost a strategické plánování dalšího směřování naší organizace.

 

Za použití sofistikované metody nejvýraznějších současných globálních trendů jsme pod vedením Petra Čápa vytipovali několik klíčových trendů, které mají významný vliv na naše působení ve společnosti. S těmi jsme dál pracovali a identifikovali z nich vyplývající možné příležitosti a hrozby. V režii Richarda Fürycha jsme se pokusili ujasnit, jaké jsou naše vize, poslání, hodnoty, cíle a strategie. V závěru setkání jsme se s pomocí Filipa Hotového zamýšleli nad tím, jak bychom se chtěli cítit v CEDU a jakou roli bychom chtěli hrát ve společnosti v horizontu příštích deseti let.

Z celé akce vzešla spousta zajímavých nápadů a inspirací, jakým směrem bychom se měli dál rozvíjet. Výstupy ještě zpracováváme, ale již nyní můžeme říci, že optimismus a nadšení všech zúčastněných nám dodaly jistotu, že naše práce má smysl. 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.